Trafik Kazası Tazminat Davaları

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesinde trafik kazası “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay” olarak tanımlanmıştır.

Trafik kazası sonucunda hem kusurlu tarafın hukuki ve cezai sorumlulukları, hem de mağdur tarafın maddi ve manevi zaralarının tazmini hakkı doğmaktadır.

Trafik kazaları neticesinde takip edilmesi gereken davaları 4 madde halinde değerlendirebiliriz.

 1- ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazasında ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar aracın işleteni, sürücüsü ve sigortasına karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Bu davalarda cenaze giderleri ile, kaza sonrasında ölüm hemen gerçekleşmemiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar yapılan her türlü masraflar ve kazanç kayıpları da talep edilebilmektedir. Halk arasında kan parası, kan bedeli ve ölüm tazminatı olarak bilinen destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için kazada hayatını kaybedenin mirasçısı olmak zorunlu değildir. Sağlığında kendisine destek olduğunu ispat etmek şartıyla mirasçı olmayanlar da destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

2- BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazasında yaralanan kişilerin bedensel zararlarını, Sürekli işgöremezlik (Sürekli sakatlık), Geçici işgöremezlik (Geçici sakatlık), Ruhsal bozukluk ve estetik zararlar olarak ayırabiliriz. Bu ayrıma göre bedensel zararlar nedeniyle açılacak tazminat davalarında, kaza sonucunda vücudunda kalıcı sakatlık oluşanlar kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile efor kaybı nedeniyle sakatlık tazminatı talep edebilirler. İleri derece sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda bakıcı giderleri; Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı; tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, barınma ve sair giderleri talep edilebilmektedir.

 3- KAZA GEÇİRENLERİN YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazası sonucunda ölen ve yaralananların anne, baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınları, kaza nedeniyle yaşadıkları psikolojik sorunları maddi ve manevi tazminat davası konusu yapabilir. Zira bu durumda onların zararları ile kaza arasında illiyet bağı bulunmaktadır.

 4- ARAÇ VE EŞYA HASARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazasında aracı veya araçtaki eşyaları zarar gören kişi, karşı tarafın kusuru oranında hasar tazminatı isteyebilir. Bu davalarda zamanaşımı süresi Karayolları Trafik Kanunu 109/1 maddesi uyarınca 2 yıldır. Kazada ölüm ve bedensel zarar da varsa uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.