İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Nedir?

İş kazası genel olarak; kanuni tanıma uygun bir işçinin iş yerinde yaptığı iş dolayısıyla meydana gelen kazalardır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13.maddesi iş kazasını şöyle tanımlamıştır:

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası meydana geldikten sonra işverenler, derhal kazanın meydana geldiği yer kolluk birimine; 3 iş günü içinde ise kuruma iş kazası bildirimi yapmakla yükümlüdürler. İş kazası sonucunda zarar gören işçi ve/veya yakınları işverene karşı iş kazası tazminat davası açabilirler.

İş Kazası Sonucunda Hangi Davalar Açılabilir?

İş kazası sonrasında işçi ve/veya yakınları, iş kazası tazminatı olarak bilinen, maddi-manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

a) Maddi-Manevi Tazminat Davası

İş kazası sonucunda işçi, bedensel veya ruhsal bütünlüğünün zarara uğraması veya kısmen zarar görmesi dolayısıyla maddi-manevi tazminat davası açabilir. Ancak bunun için söz konusu kazanın iş kazası olması, işverenin kusurlu olması, illiyet bağı ve kaza sonucunda zararın meydana gelmiş olması koşulları aranır.

İşçi ve/veya yakınları iş kazası sonucunda geçici işgöremezlik tazminatını, sürekli işgöremezlik tazminatını, belli bir tedavi geçirmişse tedavi masraflarını, ölüm gerçekleşmişse cenaze giderlerini işverenden maddi tazminat davası ile isteyebilir. Manevi tazminat davası ile işçi, uğradığı manevi zarara tekabül eden bir miktar para talep edebilmektedir.

b) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde işçinin ölümü gerçekleşmişse, işçinin sağlığında destek olduğu kimseler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

İş Kanunu’na göre, işveren işçinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili dikkat ve özen yükümlülüğüne uymak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde işverenin sorumluluğu doğar. İş kazası neticesinde ölüm meydana gelmişse işçinin sağlığında destek olduğu kimseler ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirler ve işverenin cezai sorumluluğuna gidebilirler. Yaralamalı iş kazası nedeniyle tazminat ise yaralanan işçinin ve/veya yakınlarının işverene yönelttiği maddi – manevi tazminat taleplerini kapsar.

İş kazalarının her geçen gün artış gösterdiği ülkemizde, Aksaray İlinde iş kazaları sonucu ölenlerin sayısı (yıllık) 40‘ı geçmektedir. Siz veya yakınınız Aksaray’da iş kazasına uğramış ve tazminat avukatı arıyorsanız yasal danışmanlık için randevu alınız.

Konya SS Hukuk Bürosu’nun hizmet verdiği iş kazası tazminat davası alanları şöyledir: