Bankacılık ve Finans Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Bankaların, finans kuruluşlarının, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerinin temsili,
  • Kredi sözleşmeleri,
  • Leasing ve faktoring işlemleri,
  • Teminatlı işlemler,
  • Borç ve sermaye finansmanı,
  • Özel metin Türkçe/İngilizce/Rusça teminat mektupları,
  • İpotek tesisi ve fekki,
  • Halka arz