Nafaka Davası

NAFAKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

Kanunumuzda 4 çeşit nafaka düzenlenmiştir. Bunlar ;

  • Tedbir Nafakası ,
  • İştirak Nafakası ,
  • Yardım Nafakası ,
  • Yoksulluk Nafakası ‘ dır.

TEDBİR NAFAKASI NEDİR ? HANGİ KOŞULLARDA VERİLİR ?

Tedbir nafakası , boşanma davası sırasında veya boşanma davası açılmadan talep edilebilir. Boşanma davası açıldıktan sonra davaya bakan hakim Medeni Kanunumuz gereği kendiliğinden gerekli önlemleri alır. Bu önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakasına davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Bir tarafın kusurlu olması ise ; onun lehine tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil etmez.

Boşanma davası ile hükmedilen tedbir nafakasına hem eş hem de çocuklar yönünden hükmedilir. Karar kesinleşinceye kadar bu şekilde devam eden tedbir nafakası ,karar kesinleştikten sonra ya tamamen kalkar yada  eş için “ yoksulluk nafakası “ çocuklar için iştirak nafakasına ”dönüşür.

TEDBİR NAFAKASI NASIL HESAPLANIR ?

Tedbir nafakasının miktarı hakim tarafından takdir edilir. Ancak hakim tarafından takdir edilecek olan tedbir nafakasının miktarı , tarafların  maddi durumu , varsa müşterek çocukların sayısı , yaşları , eğitim durumları gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR ?

İştirak nafakası çocuğun velayetinin kullanılması kendisine verilmeyen eşin , çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılması zorunluluğundan doğan nafaka çeşididir.

Çocuğun velayeti kendisine verilen eş , çocuğun bakım ve eğitim giderlerini yalnızca kendisi karşılamayacak , çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşten bu giderlere katılmasını isteyebilecektir.

Yani iştirak nafakası çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eşin , diğer eşe çocuğun giderleri için yaptığı katkıyı ifade eden nafaka çeşididir.

İŞTİRAK NAFAKASINA KAÇ YAŞINA KADAR HÜKMEDİLİR ?

İştirak nafakasına ise çocuk ergin oluncaya kadar yani 18 yaşını dolduruncaya kadar hükmedilmesi gerekir. Ancak çocuğun evlenmesi durumunda da nafaka kesilecektir. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa , ana ve babanın eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakma yükümlülüğü , ergin olan çocuk tarafından açılmış bir nafaka davası varsa dikkate alınacaktır.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR ? ŞARTLARI NELERDİR ?

Yoksulluk nafakası boşanma sonrası için hükmedilen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasına mahkeme resen karar vermez , talep olması şarttır.

Yoksulluk nafakasının şartları ise ;

  1. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olmak .
  2. Kusurunun diğer eşten daha fazla olmaması.
  3. Boşanma davası sırasında veya boşanma gerçekleştikten sonraki 1 yıl içerisinde istenebilmesi.

YARDIM NAFAKASI NEDİR ?

Yardım nafakası , yoksulluğa düşecek üst soy ( anne – baba ) , alt soy ( çocuk – torun .. ) ve kardeşlere talep halinde dava tarihinden itibaren bağlanacak nafaka türüdür.

NAFAKA NE ZAMAN KESİLİR ?

Nafaka , alacaklı tarafın yeniden evlenmesi yada taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kesilecektir. Alacaklı tarafın evlenme olmadan evliymiş gibi yaşaması , yoksulluk durumunun ortadan kalkması yada haysiyetsiz hayat sürmesi halinde de mahkeme kararıyla kaldırılır.

NAFAKA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ?

Nafaka davaları aile mahkemelerinde açılır. Hangi aile mahkemesi olduğu ise nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Ancak nafaka alacaklısı dilerse nafaka borçlusunun yerleşim yeri mahkemesinde ‘de bu davayı açabilir .