İcra & İflas Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Alacaklarını tahsil edemeyen alacaklılarının borçlularına ofisimizin bütün modern yöntemleri kullanan icra departmanı kanalıyla ulaşılması ve alacakların tahsilatı icra-iflas takipleri ve haciz işlemleri ile

 • Çek,bono ve senet tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi
 • İflas talep edilmesi
 • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması,
 • İtirazın iptali,
 • İtirazın kaldırılması davaları,
 • Menfi tespit davası,
 • İstihkak davası,
 • İflas davası,
 • İflasın Ertelenmesi gibi icrai işlemleri ve davaları yürütmekteyiz.