İş Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • İş hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık,
 • Sosyal Sigortalar Hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili aleyhindeki davaların takip edilmesi
 • İşçi alacak davaları
 • İşçi tazminat davaları
 • İstihdamın dışsallaştırılmasının ve işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutuyla  ilgili danışmanlık
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma yoluyla çözülmesi
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına dava yoluyla çözülmesi
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
 • İş akdinin feshine ilişkin prosedürlerin uygulanması
 • İşe iade davalarının takibi
 • Ücretle ilgili davalarının takibi
 • İşe iadeye davalarının takibi gerçekleştirmekteyiz.