Yurt Dışında Boşanma Sonrası Türkiye’de Boşanma

Yurt dışında boşanmış ve Türkiye’de de boşanmak isteyen vatandaşlarımız için konuyu hukuki terimlerle değil herkesin anlayabileceği şekilde aşağıda biçimde açıklayabiliriz.

Bilindiği üzere yurtdışında boşanma Türkiye’de tek başına yeterli ve geçerli değildir. Başkaca bir ülkenin kendi yetki alanı içerisinde yapacağı yargılamanın geçerli olabilmesi Türkiye’de de bir yargı kararını gerektirmektedir. Bu durumda yurtdışındaki boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılmalıdır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku’muz bakımından yurtdışında mahkemelerce verilen boşanma kararları ve fer’ileri(tazminat, nafaka, velayet vb.) Türkiye’de mahkemelerce yargı denetiminden geçmeli ve akabinde onaylanmalı veya uyarlanmalıdır.

Yurtdışındaki boşanma valilik, kaymakamlık, belediye veya nüfus müdürlüğünde yapıldığında ne olacaktır?

Bilindiği üzere örneğin Norveç’te istinai haller dışında boşanma valilik kararı ile yapılmaktadır. Norveç’te valilik kararı ile boşanma sonrası Türkiye’de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak mümkün değildir, açılması durumunda ise olumlu netice alınması mümkün olmayacaktır. Zira Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku düzenlemesine göre boşanmada mahkeme kararları tanınabilir, valilik kararı ile boşanma tanınamaz.

Norveç Boşanma Tanıma Tenfiz

Norveç’te valilik kararı ile boşanma sonrası Türkiye’de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası kanuni düzenleme gereği boşanmayı sağlamayacaktır. Zira karar mahkeme kanalı ile değil valilik kararı ile verilmiştir. Oysaki usulüne uygun olarak verilen yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi mümkündür. Burada yapılması gereken Türkiye’de anlaşmalı boşanma davası açmak veya çekişmeli boşanma davası açmaktır. Norveç’te valilik kararı ile boşanma evrakları usulüne uygun olarak çekişmeli boşanma davası içerisinde evlilik birliğinin sona ermesini ispat için kullanılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında ise gerek duyulmayacak olup tarafların minimum 1 yıl evli kalması ve duruşmada avukatları olsa dahi hazır bulunmasını gerektirecektir.

Şayet Norveç’te boşanma davası açmadıysanız ve Türkiye vatandaşlığınız bulunuyor ise doğrudan Türkiye’de boşanma davası da açmayı düşünebilir, akabinde ise ilgili ülke kurumlarına usulüne uygun olarak Türkiye’deki boşanmayı bildirebilir ve işletebilirsiniz. Norveç’te valilik kararı ile boşandıysanız da Türkiye’de boşanma davası açmanız gerekecek olup boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmamalısınız.