Tazminat Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Tazminat Davası

İsteyerek, istemeden, tedbirsizlik ya da ihmal sonucu meydana gelen zararların giderilmesi ile ilgilenen hukuk dalı tazminat hukukudur. Bu anlamda trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları, malpraktis ve haksız fiil nedeniyle uğranan zararları tazminat hukuku kapsamında değerlendirmek mümkündür. Tazminat davaları ile uğranan maddi ve manevi zararlar telafi edilmeye çalışılmaktadır.

Tazminat Nedir?

Taraflar arasında beliren adaletsizliği gidermek için tazminat davası açılabilir. Tazminat davası avukatı tarafından yürütülmesi gereken tazminat davası, maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak iki farklı şekilde yürütülebilir. Kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler manevi tazminat davası açabilirken, maddi olarak zarar görmüş kişiler maddi tazminat davası açabilmektedir. Tazminat davası nasıl açılır gibi sorular için tazminat davası avukatı ile iletişime geçmeniz önerilir.

 Tazminat Davası Kime Açılır?

Tazminat davaları zarara sebep olan tüzel veya gerçek kişilere karşı açılır. Tazminat davasında mevcut zararın ispatlanabilmesi oldukça önemli bir konudur.

 Tazminat Davalarında Zaman Aşımı

Tazminat davaları için yasalarımızda birbirinden farklı zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Atılgan Hukuk Bürosunun hizmet verdiği tazminat davaları için geçerli olan zamanaşımı süreleri ilgili başlıklar altında değerlendirilmiştir.

Aksaray Atılgan Hukuk Bürosu’nun hizmet verdiği tazminat hukuku alanları şöyledir: