Şirketler ve Ticaret Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu
  • Yurt dışında irtibat bürosu ve şube açılması,
  • Şirket durum tespit raporları,
  • Birleşme ve Devralmalar,
  • Kıymetli evrak,
  • Haksız rekabet